The 5th Legislative Development Techniques Training

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ  24 – 26 ກຸມພາ 2021 ທີ່ ແຂວງວຽງຈັນ, ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກຳ ໄດ້ປະສານສົມທົບກັບ ອົງການຮ່ວມມືສາກົນແຫ່ງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ JICA ຈັດຝຶກອົບຮົມ ເຕັກນິກການສ້າງນິຕິກຳ ຄັ້ງທີ V ໃຫ້ພະນັກງານຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງານນິຕິກຳ ຂອງຫ້ອງການ, ບັນດາກົມ ແລະ ສະຖາບັນອ້ອມຂ້າງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ປອ ທັດສະກາ ສະພັງທອງ ຫົວໜ້າກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກຳ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກບັນດາກົມ ແລະ ສະຖາບັນອ້ອມຂ້າງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຈໍານວນ 40 ກວ່າທ່ານ.</p>
ຈຸດປະສົງຂອງການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບ ການຂຽນບົດສະເໜີເຫດຜົນ ແລະ ຄວາມຈຳເປັນ ແລະ ບົດປະເມີນຜົນກະທົບ ຂອງການສ້າງນິຕິ ພິເສດ ທາງກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກຳ ໄດ້ເຊີນນັກວິທະຍາກອນຈາກກະຊວງຍຸຕິທຳ ໂດຍແມ່ນ ທ່ານ ສົມບູນ ວົງພະຈັນ ຮອງຫົວໜ້າກົມກົດໝາຍກະຊວງຍຸຕິທຳ ໄດ້ນຳພາການຝຶກອົບຮົມຕາມຫົວຂໍ້ທີ່ໄດ້ກຳນົດ ແລະ ລົງມືເຮັດຕົວຈິງ ໂດຍໄດ້ຍົກເອົາຫົວຂໍ້ນິຕິກໍາ ທີ່ໄດ້ສະເໜີຜ່ານກອງປະຊຸມລັດຖະບານ ປີ 2021. ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມ ຫຼາຍພາກສ່ວນກໍໄດ້ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ ແລະ ກຳໄດ້ຫຼາຍບັນຫາພໍສົມຄວນ.

ໃນຕອນທ້າຍທ່ານປະທານກໍໄດ້ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍ ຕໍ່ຜົນສຳເລັດຂອງການຝຶກອົບຮົມ ເຊິ່ງຈະເສີບຕໍ່ຝຶກອົບຮົມຕໍ່ໄປ ແລະ ກໍໄດ້ມີການມອບໃບຢັ້ງຢືນໃຫ້ຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ແລະ ກ່າວປິດກອງປະຊຸມ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *