Launch agricultural and forestry science and technology activities for the year 2020, in Xieng Khouang

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 26-27 ພະຈິກ 2020, ນໍາທີມໂດຍ ທ່ານ ທິບພະວົງ ອຸ່ນຫຼ້າ, ຮອງຫົວໜ້າກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກຳ, ພ້ອມດ້ວຍທີມງານ 6 ທ່ານຄື: ທ່ານ ນ. ວຽງຫັດ ທໍາມະວົງ, ຮອງຫົວໜ້າກອງເລຂາ ສພກປ, ທ່ານ ແສງສຸລີ ກົມມະເມືອງ,ທ່ານ ນ. ລະອອງດາວ ສີຊົມພູ, ທ່ານ ລິດສະໝີ ໄຊຊະນະ ວິຊາການ ກລສພ, ທ່ານ ນ. ສີສະຫວັນ ວົງລໍຄໍາ, ວິຊາການພະແນກນະໂຍບາຍ ແລະ ທ່ານ ນ. ແກ້ວມະນີ ວັນສີລາລົມ. ໄດ້ ​ລົງ​ເຄື່ອນໄຫວວຽກ​ງານ​ ວິທະຍາສາດ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນການ ທີ່ ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງຊຽງຂວາງ.

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ໄດ້ໄຂຂື້ນ ໃນວັນທີ 26 ພະຈິກ 2020, ທີ່ ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງຊຽງຂວາງ ໂດນການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ວຽງຄໍາ ຈັນທະລາ, ຮອງຫົວໜ້າ ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ທ່ານ ທິບພະວົງ ອຸ່ນຫຼ້າ, ຮອງຫົວໜ້າກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກຳ, ເຂົ້າຮ່ວມໂດຍ ທີມງານວິຊາການຈາກ ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກຳ, ບັນດາຫົວໜ້າ, ວິຊາການ ຂະແໜງການຕ່າງໆອ້ອມຂ້າງ ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ຜູ້ຕາງໜ້າ ພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ຜູ້ຕາງໜ້າພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ້ ແຂວງເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 25 ທ່ານ, ຍິງ 8 ທ່ານ.

ຈຸດປະສົງເພື່ອ:

  • ສະເໜີ ພາບລວມ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການພັດທະນາວຽກງານ ວິທະຍາສາດເຕັກນິກ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ.
  • ເພື່ອ​ລົງ​ເກັບ​ກຳ​ຂໍ້​ມູນ ແລະ ທົບ​ທວນ​ຄືນຜົນ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງປະ​ຕິ​ບັດວຽກ​ງານ​​ການ​ຄົ້ນ​ຄ​້​ວາ​​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດເຕັກ​ນິກ, ນະວັດຕະກໍາ ດ້ານ​ກະ​ສິ​ກຳ​ ແລະ​ ປ່າ​ໄມ້ ຂອງບັນ​ດາ​ຂະ​ແໜງ​ການ ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ ເພື່ອສ້າງເປັນຖານຂໍ້ມູນ ດ້ານວິທະຍາສາດເຕັກນິກ, ນະວັດຕະກໍາ ກະສິກໍາ – ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ.
  • ເພື່ອທົບ​ທວນ​ຄືນ​ຂອດ​ການ​ປະ​ສານ​ງານ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫ້ແກ່ວຽກງານ ກອງເລຂາສະພາວິທະຍາສາດເຕັກນິກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້.
  • ປຶກສາຫາລືກັນ ດ້ານວຽກງານນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມການຜະລິດ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນດ້ານການຕະຫຼາດຂອງຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາ ລົງເລິກ ເຂົ້າ, ສາລີ, ກາເຟ ໃນ 6 ປະເດັນຫຼັກ ແລະ ສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະ COVID 19 ຜົນກະທົບຕ່າງໆ ແລະ ການແກ້ໄຂ ດ້ານນະໂຍບາຍ. (13 ບວກ 8 ນະໂຍບາຍ).
  • ປຶກສາຫາລືແລກປ່ຽນ ກົນໄກການລາຍງານ ແລະ ການປະສານງານວຽກງານຕ່າງໆ.

ໂດຍການລົງເຄື່ອນໄຫວຄັ້ງນີ້ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ຜົນສໍາເລັດຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານວິທະຍາວສາເຕັກນິກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ພ້ອມທັງເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ນະວັດຕະກໍາທາງດ້ານກະສິກໍາ, ການປຶກສາຫາລື ດ້ານປະເດັນບັນຫາ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ເຂົ້າ, ສາລີ ແລະ ກາເຟ ໃນການວິເຄາະ ວິໃຈ ເຖິງໂອກາດ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ ຂອງຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາ ໃຫ້ມີຄວາມສາມາດແຂ່ງຂັນໃນຕະຫຼາດທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ດ້ວຍການເພີ້ມມູນຄ່າ ແລະ ຊ່ອງທາງດ້ານການຕະຫຼາດ ເພື່ອຈໍາໜ່າຍຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາ ແລະ ປຶກສາຫາລືກັນ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານແຜນການ ແລະ ການແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ປະສານປະສານງານ ລະຫວ່າງວຽກງານຂອງ ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງຊຽງຂວາງ ກັບ ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ.

ພາຍຫຼັງສໍາເລັດການຈັດປະຊຸມປຶກສາຫາລື, ໃນວັນທີ 27 ພະຈິກ 2020 ທີມງານກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກຳ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ ພືໜທີ່ການຜະລິດ ເພື່ອເປັນການສົ່ງເສີມ ແລະ ຢ້ຽມຊົມ ການນໍາໃຊ້ວິທະຍາສາດເຕັກນິກ ນະວັດຕະກໍາ ດ້ານກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ທີ່ພົ້ນເດັນຂອງ ແຂວງຊຽງຂວາງ, ເຊິ່ງໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ 2 ແຫ່ງຄື:

  • ສ່ວນກະສິກໍາອິນຊີ ຂອງ ທ່ານ ນາງ ບົວຈັນ ເຮື່ອງວິໄລ, ປະທານ ສະຫະກອນກະສິກໍາອິນຊີ ເມືອງແປກ, ແຂວງຊຽງຂວາງ ທີ່ເປັນສ່ວນຕົວແບບຂອງການຜະລິດກະສິກໍາສະອາດ, ໂດຍສໍາພາກຄວາມເປັນມາຂອງກຸ່ມສະຫະກອນ, ການບໍລິຫານຈັດການພາຍໃນກຸ່ມ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຂະຫຍາຍສະມາຊິກກຸ່ມ ພ້ອມທັງລາຍຮັບ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງກຸ່ມຜູ້ຜະລິດ ແລະ
  • ລົງຢ້ຽມຢາມ ສູນພັດທະນາກະສິກໍາ ຄັງເພາະ-ເມືອງຄູນ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ເຊິ່ງເປັນສູນທີ່ມີການພັດທະນາທົດລອງການປູກຜັກໃນເຮືອນຮົມ, ປູກໄມ້ໃຫ້ໝາກ ແລະ ຂະຫຍາຍພັນປາ ເຊິ່ງໄດ້ລົງເບິ່ງສວນຜັກສະອາດ, ສ່ວນປູກໝາກກ້ຽງ ແລະ ອາງເພາະພັນ ແລະ ລ້ຽງປາຂອງສູນດັ່ງກ່າວ.

ການລົງພາກສະໜາມໃນຄັ້ງນີ້ເຮັດໃຫ້ ທີມງານກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກຳ ໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບ ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຕ່າງໆ ໃນເງືອນໄຂ ແລະ ສະພາບການໃນປັດຈຸບັນ ໃນການພັດທະນາວຽກງານ ວິທະຍາສາດເຕັກນິກກະສິກໍາປ່າໄມ້ ໄປຄຽງຄູ່ກັບການພັດທະນານະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນການຕ່າງໆ ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການພັດທະນາການຜະລິດໃຫ້ມີປະສິທິພາບ, ຜົນຜະລິດມີຄຸນນະພາບສູງ, ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ, ປອດໄພ, ມິດມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ໃຫ້ເກີດຄວາມຍືນຍົງ.

ຂ່າວໂດຍ ແສງສຸລີ ກົມມະເມືອງ

 

ຮູບພາບເພີ່ມເຕີມ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *