The 1st Meeting on The Council for Agricultural and Forestry Science and Technology 2020

ກອງ​ປະຊຸມຄັ້ງ​ທີ I ​ປະຈໍາປີ 2020 ໄດ້​ເປີດ​ຂື້ນ​ໃນເວລາ 08:30 ຂອງ​ວັນ​ທີ 01 ຕຸລາ 2020 ທີ່​ຫ້ອງປະຊຸມ 111,​ ກະ​ຊວງ​ກະ​ສິ​ກຳ ແລະ ປ່າ​ໄມ້ ​ຕາມ​ວາ​ລະ​ດຳ​ເນີນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ປະ​ຈຳ​ປີ ​ພາຍໃຕ້ການ​ເປັນ​ປະທານ​ຂອງ​ ທ່ານ ບຸນ​ຂວາງ ຄຳ​ບຸນ​ເຮືອງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ທັງ​ເປັນ ຮອງປະທານ ສະພາວິທະຍາສາດເຕັກນິກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້. ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 55 ທ່ານ, ຍິງ 10 ທ່ານ ​ທີ່​ປະ​ກອບ​ດ້ວຍ​ສາ​ມະ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ, ມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ ບັນດາຫ້ອງການ, ກົມ, ສະຖາບັນ ແລະ ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ຈຸດປະສົງ: ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັນ ໃນການພິຈາລະນາຮັບຮອງ ບັນດາບົດສະເໜີໂຄງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ກປ ຈຳນວນ: 17 ໂຄງການ (3 ໂຄງການໄດ້ຜ່ານຂະບວນການຮັບຮອງໃນປີ 2019); ແລະ ເພື່ອປຶກສາຫາລື, ທົບທວນ, ຕີລາຄາ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນ ຕໍ່ໝາກຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຂອງ ສພກປ ໃນໜຶ່ງປີີທີ່ຜ່ານ.

ທ່ານ ບຸນ​ຂວາງ ຄຳ​ບຸນ​ເຮືອງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ຮອງປະທານ ສະພາວິທະຍາສາດເຕັກນິກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ມີຄໍາເຫັນ ກ່ຽວກັບ ຄວາມ​ໝາຍ ຄວາມສໍາຄັນ ຂອງວຽກງານ ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ເຕັກ​ນິກ ແລະ ນະ​ວັດ​ຕະ​ກຳ​ໃໝ່ໃນຂະແໜງການ, ການ​ປຶກສາຫາລື ເພື່ອພິຈາລະນາຮັບຮອງບັນດາໂຄງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດເຕັກນິກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ກ່າວເປີດກອງປະຊຸມຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ປະ​ຕິ​ບັດຕາມ 3 ວາ​ລະສໍາຄັນ​ດັ່ງ​ນີ້:

  1. ທ່ານ ປອ. ທັດສະກາ ສະພັງທອງ, ຫົວ​ໜ້າ​ກົມ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ ແລະ ນິ​ຕິ​ກຳ ໄດ້ນໍາສະເໜີ ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມ ແລະ ສະ​ພາບຄວາມເປັນມາຂອງສະພາວິທະຍາສາດ ເຕັກ​ນິກ ກະ​ສິ​ກຳ ແລະ ປ່າ​ໄມ້; ຂອບເຂດ, ຂັ້ນຕອນການພິຈາລະນາຮັບຮອງ ແລະ ຢັ້ງຢືນໂຄງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ກປ ທັງໝົດທີ່ສັງລວມໄດ້ 19 ໂຄງການ ໃນນັ້ນມີ: 3 ໂຄງການ ທີ່ໄດ້ຜ່ານຂະບວນການພິຈາລະນາຮັບຮອງ ສພກປ ໃນປີ 2019; 10 ໂຄງການເກົ່າ [1], 4 ໂຄງການ ເປັນໂຄງການສະເໜີມາໃໝ່ [2] ແລະ ອີກ 2 ໂຄງການແມ່ນປັບປຸງແບບຟອມກ່ອນເຂົ້າພິຈາລະນາໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງໜ້າ ພ້ອມທັງນຳສະເໜີ ຜ່ານຫົວຂໍ້ບົດສະເໜີໂຄງການ ລະຫັດ 001, 002 ແລະ 003 ທີ່ໄດ້ຜ່ານຂະບວນການຮັບຮອງແລ້ວໃນປີ 2019 ແລະ ໄດ້ສໍາການປັບປຸງແບບຟອມໄປສະບັບປີ 2020 ໂຄງການດັ່ງຈຶ່ງບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງການພິຈາລະນາຄືນໃໝ່. ສະນັ້ນ, ໂຄງການທີ່ຕ້ອງຜ່ານກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ່້ ລວມທັງໝົດມີ 14 ໂຄງການ.
  2. ການສະເໜີຜ່ານ ບົດສະເໜີໂຄງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ທັງໝົດ 14 ໂຄງການ ຄື: ໂຄງການລະຫັດ 004-017 ຈາກ 3 ພາກສ່ວນຄື: ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາ 6 ໂຄງການ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ 6 ໂຄງການ ແລະ ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ 2 ໂຄງການ ໂດຍເປັນການນໍາສະເໜີຈາກບັນດາເຈົ້າຂອງ ແລະ ທີມຜູ້ຮັບຜິດຊອບໂຄງການຄົ້ນຄວ້າ; ວິທີການສະເໜີແມ່ນ ສະເໜີເທື່ອລະ 3 ໂຄງການ ຫຼັງຈາກນັ້ນແມ່ນເປີດເວທີໃຫ້ຄະນະກຳມະການ ຫຼື ສະມາຊິກ ສພກປ ມີຄໍາເຫັນ ແນະນໍາ ແລະ ພິຈາລະນາຮັບຮອງໂຄງການວ່າມີຄວາມເໝາະສົມ ຫຼື ບໍ່ ຫຼື ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງໃນຈຸດໃດກ່ອນການຮັບຮອງ.
  3. ກອງປະຊຸມໄດ້ ປຶກສາຫາລື, ສົນທະນາແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ກ່ຽວກັບ ຂະບວນການຮັບຮອງບັນດາບົດຄົ້ນຄວ້າ, ການຮັບຮອງປະກາດນໍາໃຊ້ຜົນ ສໍາເລັດ ຂອງ ການຄົ້ນຄວ້າ, ເພື່ອສະໜັບສະໜູນເຂົ້າໃນການພັດທະນາວຽກງານ ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ເຕັກ​ນິກ​ກະ​ສິ​ກຳ, ປ່າ​ໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແຜນການ ຫຼື ວິທີການ ໃນການສະເໜີຫົວຂໍ້ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ.

ໃນ​​ຕອນທ້າຍ ທ່ານປະທານໄດ້​ສະຫຼຸບ​ຜົນ​ຂອງ​ການ​ປຶກສາ​ຫາລື​​ໃນ​ກອງ​ປະຊຸມ​ຄັ້ງ​ນີ້ໂດຍລວມແລ້ວ ແມ່ນເຫັນດີຮັບຮອງທັງໝົດ 17 ໂຄງການ, ລວມທັງ 3 ໂຄງການທີ່ໄດ້ປັບປຸງແບບຟອມ ແລະ ອີກ 14 ໂຄງການແມ່ນ​ມອບໃຫ້ກອງເລຂາ ສັງລວມເອົາຄໍາເຫັນ ພ້ອມທັງ ເຮັດບົດບັນທຶກ ແລະ ລາຍງານ ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້.

ລາຍການໂຄງການແຕ່ລະໂຄງການ (Click here)

[1] ໂຄງການເກົ່າ ໝາຍເຖິງ: ບົດສະເໜີໂຄງການທີ່ເຄີຍສະເໜີໃນຊ່ວງປີ 2013-2017 ແຕ່ບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາຈາກ ຫສວຊ ເນື່ອງຈາກໄລຍະນັ້ນແມ່ນເປັນໄລຍະການປັບປຸງລະບຽບ ແລະ ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການນໍາໃຊ້ກອງທຶນ ໂດຍ ຫສວຊ ໄດ້ສົ່ງກັບຄືນໃຫ້ ກະຊວງ ກປ ເພື່ອປັບປຸງບັນດາໂຄງການດັ່ງກ່າວຄືນ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າໃນຂະບວນການຮັບຮອງຈາກ ສພກປ ກ່ອນສາມາດນໍາສະເໜີຂໍຈັດສັນງົບປະມານຈາກ ຫສວຊ.

[2] ໂຄງການໃໝ່ໝາຍເຖິງ: ບົດສະເໜີໂຄງການທີ່ສະເໜີເຂົ້າມາໃໝ່ປີ 2020.

 

More picture Click here 

ຂ່າວໂດຍ: ແສງສຸລີ ກົມມະເມືອງ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *