Sengsouly Kommameuang

ລົງເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ວິທະຍາສາດເຕັກນິກ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ປະຈຳປີ 2020, ທີ່ ຊຽງຂວາງ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 26-27 ພະຈິກ 2020, ນໍາທີມໂດຍ ທ່ານ ທິບພະວົງ ອຸ່ນຫຼ້າ, ຮອງຫົວໜ້າກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກຳ, ພ້ອມດ້ວຍທີມງານ 6 ທ່ານຄື: ທ່ານ ນ. ວຽງຫັດ ທໍາມະວົງ, ຮອງຫົວໜ້າກອງເລຂາ ສພກປ, ທ່ານ ແສງສຸລີ ກົມມະເມືອງ,ທ່ານ ນ. ລະອອງດາວ ສີຊົມພູ, ທ່ານ ລິດສະໝີ ໄຊຊະນະ ວິຊາການ ກລສພ, ທ່ານ ນ. ສີສະຫວັນ ວົງລໍຄໍາ, ວິຊາການພະແນກນະໂຍບາຍ ແລະ ທ່ານ ນ. ແກ້ວມະນີ ວັນສີລາລົມ. ໄດ້ ​ລົງ​ເຄື່ອນໄຫວວຽກ​ງານ​ ວິທະຍາສາດ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນການ ທີ່ ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງຊຽງຂວາງ.

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ໄດ້ໄຂຂື້ນ ໃນວັນທີ 26 ພະຈິກ 2020, ທີ່ ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງຊຽງຂວາງ ໂດນການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ວຽງຄໍາ ຈັນທະລາ, ຮອງຫົວໜ້າ ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ທ່ານ ທິບພະວົງ ອຸ່ນຫຼ້າ, ຮອງຫົວໜ້າກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກຳ, ເຂົ້າຮ່ວມໂດຍ ທີມງານວິຊາການຈາກ ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກຳ, ບັນດາຫົວໜ້າ, ວິຊາການ ຂະແໜງການຕ່າງໆອ້ອມຂ້າງ ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ຜູ້ຕາງໜ້າ ພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ຜູ້ຕາງໜ້າພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ້ ແຂວງເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 25 ທ່ານ, ຍິງ 8 ທ່ານ.

ຈຸດປະສົງເພື່ອ:

 • ສະເໜີ ພາບລວມ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການພັດທະນາວຽກງານ ວິທະຍາສາດເຕັກນິກ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ.
 • ເພື່ອ​ລົງ​ເກັບ​ກຳ​ຂໍ້​ມູນ ແລະ ທົບ​ທວນ​ຄືນຜົນ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງປະ​ຕິ​ບັດວຽກ​ງານ​​ການ​ຄົ້ນ​ຄ​້​ວາ​​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດເຕັກ​ນິກ, ນະວັດຕະກໍາ ດ້ານ​ກະ​ສິ​ກຳ​ ແລະ​ ປ່າ​ໄມ້ ຂອງບັນ​ດາ​ຂະ​ແໜງ​ການ ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ ເພື່ອສ້າງເປັນຖານຂໍ້ມູນ ດ້ານວິທະຍາສາດເຕັກນິກ, ນະວັດຕະກໍາ ກະສິກໍາ – ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ.
 • ເພື່ອທົບ​ທວນ​ຄືນ​ຂອດ​ການ​ປະ​ສານ​ງານ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫ້ແກ່ວຽກງານ ກອງເລຂາສະພາວິທະຍາສາດເຕັກນິກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້.
 • ປຶກສາຫາລືກັນ ດ້ານວຽກງານນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມການຜະລິດ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນດ້ານການຕະຫຼາດຂອງຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາ ລົງເລິກ ເຂົ້າ, ສາລີ, ກາເຟ ໃນ 6 ປະເດັນຫຼັກ ແລະ ສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະ COVID 19 ຜົນກະທົບຕ່າງໆ ແລະ ການແກ້ໄຂ ດ້ານນະໂຍບາຍ. (13 ບວກ 8 ນະໂຍບາຍ).
 • ປຶກສາຫາລືແລກປ່ຽນ ກົນໄກການລາຍງານ ແລະ ການປະສານງານວຽກງານຕ່າງໆ.

ໂດຍການລົງເຄື່ອນໄຫວຄັ້ງນີ້ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ຜົນສໍາເລັດຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານວິທະຍາວສາເຕັກນິກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ພ້ອມທັງເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ນະວັດຕະກໍາທາງດ້ານກະສິກໍາ, ການປຶກສາຫາລື ດ້ານປະເດັນບັນຫາ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ເຂົ້າ, ສາລີ ແລະ ກາເຟ ໃນການວິເຄາະ ວິໃຈ ເຖິງໂອກາດ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ ຂອງຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາ ໃຫ້ມີຄວາມສາມາດແຂ່ງຂັນໃນຕະຫຼາດທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ດ້ວຍການເພີ້ມມູນຄ່າ ແລະ ຊ່ອງທາງດ້ານການຕະຫຼາດ ເພື່ອຈໍາໜ່າຍຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາ ແລະ ປຶກສາຫາລືກັນ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານແຜນການ ແລະ ການແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ປະສານປະສານງານ ລະຫວ່າງວຽກງານຂອງ ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງຊຽງຂວາງ ກັບ ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ.

ພາຍຫຼັງສໍາເລັດການຈັດປະຊຸມປຶກສາຫາລື, ໃນວັນທີ 27 ພະຈິກ 2020 ທີມງານກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກຳ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ ພືໜທີ່ການຜະລິດ ເພື່ອເປັນການສົ່ງເສີມ ແລະ ຢ້ຽມຊົມ ການນໍາໃຊ້ວິທະຍາສາດເຕັກນິກ ນະວັດຕະກໍາ ດ້ານກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ທີ່ພົ້ນເດັນຂອງ ແຂວງຊຽງຂວາງ, ເຊິ່ງໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ 2 ແຫ່ງຄື:

 • ສ່ວນກະສິກໍາອິນຊີ ຂອງ ທ່ານ ນາງ ບົວຈັນ ເຮື່ອງວິໄລ, ປະທານ ສະຫະກອນກະສິກໍາອິນຊີ ເມືອງແປກ, ແຂວງຊຽງຂວາງ ທີ່ເປັນສ່ວນຕົວແບບຂອງການຜະລິດກະສິກໍາສະອາດ, ໂດຍສໍາພາກຄວາມເປັນມາຂອງກຸ່ມສະຫະກອນ, ການບໍລິຫານຈັດການພາຍໃນກຸ່ມ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຂະຫຍາຍສະມາຊິກກຸ່ມ ພ້ອມທັງລາຍຮັບ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງກຸ່ມຜູ້ຜະລິດ ແລະ
 • ລົງຢ້ຽມຢາມ ສູນພັດທະນາກະສິກໍາ ຄັງເພາະ-ເມືອງຄູນ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ເຊິ່ງເປັນສູນທີ່ມີການພັດທະນາທົດລອງການປູກຜັກໃນເຮືອນຮົມ, ປູກໄມ້ໃຫ້ໝາກ ແລະ ຂະຫຍາຍພັນປາ ເຊິ່ງໄດ້ລົງເບິ່ງສວນຜັກສະອາດ, ສ່ວນປູກໝາກກ້ຽງ ແລະ ອາງເພາະພັນ ແລະ ລ້ຽງປາຂອງສູນດັ່ງກ່າວ.

ການລົງພາກສະໜາມໃນຄັ້ງນີ້ເຮັດໃຫ້ ທີມງານກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກຳ ໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບ ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຕ່າງໆ ໃນເງືອນໄຂ ແລະ ສະພາບການໃນປັດຈຸບັນ ໃນການພັດທະນາວຽກງານ ວິທະຍາສາດເຕັກນິກກະສິກໍາປ່າໄມ້ ໄປຄຽງຄູ່ກັບການພັດທະນານະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນການຕ່າງໆ ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການພັດທະນາການຜະລິດໃຫ້ມີປະສິທິພາບ, ຜົນຜະລິດມີຄຸນນະພາບສູງ, ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ, ປອດໄພ, ມິດມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ໃຫ້ເກີດຄວາມຍືນຍົງ.

ຂ່າວໂດຍ: ແສງສຸລີ ກົມມະເມືອງ

 

ຮູບພາບເພີ່ມເຕີມ

ກອງປະຊຸມ ສະພາວິທະຍາສາດເຕັກນິກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ຄັ້ງທີ I ປະຈໍາປີ 2020

ກອງ​ປະຊຸມຄັ້ງ​ທີ I ​ປະຈໍາປີ 2020 ໄດ້​ເປີດ​ຂື້ນ​ໃນເວລາ 08:30 ຂອງ​ວັນ​ທີ 01 ຕຸລາ 2020 ທີ່​ຫ້ອງປະຊຸມ 111,​ ກະ​ຊວງ​ກະ​ສິ​ກຳ ແລະ ປ່າ​ໄມ້ ​ຕາມ​ວາ​ລະ​ດຳ​ເນີນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ປະ​ຈຳ​ປີ ​ພາຍໃຕ້ການ​ເປັນ​ປະທານ​ຂອງ​ ທ່ານ ບຸນ​ຂວາງ ຄຳ​ບຸນ​ເຮືອງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ທັງ​ເປັນ ຮອງປະທານ ສະພາວິທະຍາສາດເຕັກນິກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້. ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 55 ທ່ານ, ຍິງ 10 ທ່ານ ​ທີ່​ປະ​ກອບ​ດ້ວຍ​ສາ​ມະ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ, ມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ ບັນດາຫ້ອງການ, ກົມ, ສະຖາບັນ ແລະ ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ຈຸດປະສົງ: ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັນ ໃນການພິຈາລະນາຮັບຮອງ ບັນດາບົດສະເໜີໂຄງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ກປ ຈຳນວນ: 17 ໂຄງການ (3 ໂຄງການໄດ້ຜ່ານຂະບວນການຮັບຮອງໃນປີ 2019); ແລະ ເພື່ອປຶກສາຫາລື, ທົບທວນ, ຕີລາຄາ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນ ຕໍ່ໝາກຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຂອງ ສພກປ ໃນໜຶ່ງປີີທີ່ຜ່ານ.

ທ່ານ ບຸນ​ຂວາງ ຄຳ​ບຸນ​ເຮືອງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ຮອງປະທານ ສະພາວິທະຍາສາດເຕັກນິກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ມີຄໍາເຫັນ ກ່ຽວກັບ ຄວາມ​ໝາຍ ຄວາມສໍາຄັນ ຂອງວຽກງານ ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ເຕັກ​ນິກ ແລະ ນະ​ວັດ​ຕະ​ກຳ​ໃໝ່ໃນຂະແໜງການ, ການ​ປຶກສາຫາລື ເພື່ອພິຈາລະນາຮັບຮອງບັນດາໂຄງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດເຕັກນິກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ກ່າວເປີດກອງປະຊຸມຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ປະ​ຕິ​ບັດຕາມ 3 ວາ​ລະສໍາຄັນ​ດັ່ງ​ນີ້:

 1. ທ່ານ ປອ. ທັດສະກາ ສະພັງທອງ, ຫົວ​ໜ້າ​ກົມ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ ແລະ ນິ​ຕິ​ກຳ ໄດ້ນໍາສະເໜີ ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມ ແລະ ສະ​ພາບຄວາມເປັນມາຂອງສະພາວິທະຍາສາດ ເຕັກ​ນິກ ກະ​ສິ​ກຳ ແລະ ປ່າ​ໄມ້; ຂອບເຂດ, ຂັ້ນຕອນການພິຈາລະນາຮັບຮອງ ແລະ ຢັ້ງຢືນໂຄງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ກປ ທັງໝົດທີ່ສັງລວມໄດ້ 19 ໂຄງການ ໃນນັ້ນມີ: 3 ໂຄງການ ທີ່ໄດ້ຜ່ານຂະບວນການພິຈາລະນາຮັບຮອງ ສພກປ ໃນປີ 2019; 10 ໂຄງການເກົ່າ [1], 4 ໂຄງການ ເປັນໂຄງການສະເໜີມາໃໝ່ [2] ແລະ ອີກ 2 ໂຄງການແມ່ນປັບປຸງແບບຟອມກ່ອນເຂົ້າພິຈາລະນາໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງໜ້າ ພ້ອມທັງນຳສະເໜີ ຜ່ານຫົວຂໍ້ບົດສະເໜີໂຄງການ ລະຫັດ 001, 002 ແລະ 003 ທີ່ໄດ້ຜ່ານຂະບວນການຮັບຮອງແລ້ວໃນປີ 2019 ແລະ ໄດ້ສໍາການປັບປຸງແບບຟອມໄປສະບັບປີ 2020 ໂຄງການດັ່ງຈຶ່ງບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງການພິຈາລະນາຄືນໃໝ່. ສະນັ້ນ, ໂຄງການທີ່ຕ້ອງຜ່ານກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ່້ ລວມທັງໝົດມີ 14 ໂຄງການ.
 2. ການສະເໜີຜ່ານ ບົດສະເໜີໂຄງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ທັງໝົດ 14 ໂຄງການ ຄື: ໂຄງການລະຫັດ 004-017 ຈາກ 3 ພາກສ່ວນຄື: ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາ 6 ໂຄງການ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ 6 ໂຄງການ ແລະ ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ 2 ໂຄງການ ໂດຍເປັນການນໍາສະເໜີຈາກບັນດາເຈົ້າຂອງ ແລະ ທີມຜູ້ຮັບຜິດຊອບໂຄງການຄົ້ນຄວ້າ; ວິທີການສະເໜີແມ່ນ ສະເໜີເທື່ອລະ 3 ໂຄງການ ຫຼັງຈາກນັ້ນແມ່ນເປີດເວທີໃຫ້ຄະນະກຳມະການ ຫຼື ສະມາຊິກ ສພກປ ມີຄໍາເຫັນ ແນະນໍາ ແລະ ພິຈາລະນາຮັບຮອງໂຄງການວ່າມີຄວາມເໝາະສົມ ຫຼື ບໍ່ ຫຼື ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງໃນຈຸດໃດກ່ອນການຮັບຮອງ.
 3. ກອງປະຊຸມໄດ້ ປຶກສາຫາລື, ສົນທະນາແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ກ່ຽວກັບ ຂະບວນການຮັບຮອງບັນດາບົດຄົ້ນຄວ້າ, ການຮັບຮອງປະກາດນໍາໃຊ້ຜົນ ສໍາເລັດ ຂອງ ການຄົ້ນຄວ້າ, ເພື່ອສະໜັບສະໜູນເຂົ້າໃນການພັດທະນາວຽກງານ ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ເຕັກ​ນິກ​ກະ​ສິ​ກຳ, ປ່າ​ໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແຜນການ ຫຼື ວິທີການ ໃນການສະເໜີຫົວຂໍ້ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ.

ໃນ​​ຕອນທ້າຍ ທ່ານປະທານໄດ້​ສະຫຼຸບ​ຜົນ​ຂອງ​ການ​ປຶກສາ​ຫາລື​​ໃນ​ກອງ​ປະຊຸມ​ຄັ້ງ​ນີ້ໂດຍລວມແລ້ວ ແມ່ນເຫັນດີຮັບຮອງທັງໝົດ 17 ໂຄງການ, ລວມທັງ 3 ໂຄງການທີ່ໄດ້ປັບປຸງແບບຟອມ ແລະ ອີກ 14 ໂຄງການແມ່ນ​ມອບໃຫ້ກອງເລຂາ ສັງລວມເອົາຄໍາເຫັນ ພ້ອມທັງ ເຮັດບົດບັນທຶກ ແລະ ລາຍງານ ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້.

ລາຍການໂຄງການແຕ່ລະໂຄງການ (Click here)

[1] ໂຄງການເກົ່າ ໝາຍເຖິງ: ບົດສະເໜີໂຄງການທີ່ເຄີຍສະເໜີໃນຊ່ວງປີ 2013-2017 ແຕ່ບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາຈາກ ຫສວຊ ເນື່ອງຈາກໄລຍະນັ້ນແມ່ນເປັນໄລຍະການປັບປຸງລະບຽບ ແລະ ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການນໍາໃຊ້ກອງທຶນ ໂດຍ ຫສວຊ ໄດ້ສົ່ງກັບຄືນໃຫ້ ກະຊວງ ກປ ເພື່ອປັບປຸງບັນດາໂຄງການດັ່ງກ່າວຄືນ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າໃນຂະບວນການຮັບຮອງຈາກ ສພກປ ກ່ອນສາມາດນໍາສະເໜີຂໍຈັດສັນງົບປະມານຈາກ ຫສວຊ.

[2] ໂຄງການໃໝ່ໝາຍເຖິງ: ບົດສະເໜີໂຄງການທີ່ສະເໜີເຂົ້າມາໃໝ່ປີ 2020.

ຮູບພາບເພີ້ມເຕີມ ຄຣິກເລີຍ

ຂ່າວໂດຍ ແສງສຸລີ ກົມມະເມືອງ

ການຝຶກອົບຮົມ ຄັ້ງທີ VI ແລະ VII ກ່ຽວກັບ “ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ທາງລະບົບອອນລາຍ ທີ່ສາມາດໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານການພັດທະນານະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ”

ຄັ້ງວັນທີ 27 – 30 ກໍລະກົດ ແລະ 03 – 06 ສິງຫາ 2020, ໄດ້ມີການຈັດຝຶກອົບຮົມຂຶ້ນ ໃນຫົວຂໍ້ “ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ທາງລະບົບອອນລາຍ ທີ່ສາມາດໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານການພັດທະນານະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ” ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມ ໂຮງແຮມ ທະວີສຸກ ໄອສ໌ແລນ, ເມືອງ ວັງວຽງ, ແຂວງ ວຽງຈັນ, ເປັນກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມວິຊາການ ເຊິ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມມີ: ຄູຝຶກ ມາຈາກ ສູນພັດທະນາ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (Center for Development and Environment (CDE), ຄູຝຶກ ມາຈາກ ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ 03 ທ່ານ, ບັນດາຄະນະພະແນກ, ກອງເລຂາ ແລະ ບັນດາວິຊາການ ຂອງກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ ລວມທັງໝົດ 21 ທ່ານ, ຍິງ 07 ທ່ານ. ເພື່ອບັນລຸໄດ້ຕາມວັດຖຸປະສົງ ແລະ ລະດັບຄາດໝາຍ ກ່ຽວກັບ ຄວາມສາມາດໃນການນຳໃຊ້, ເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານຂໍ້ມູນ ເຫັນວ່າຄວນມີການຝຶກອົບຮົມ ເພືອໃຫ້ເຂົ້າໃຈລະອຽດ ແລະ ການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ຈາກແຫຼ່ງຕ່າງໃນລະບົບອອນລາຍ ແລະ ສາມາດນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານຕົວຈິງ. ຈຶ່ງຈັດການຝຶກອົບຮົມ ປຶກສາຫາລື ຄັ້ງນີ້ຂຶ້ນ.

ການຝືຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ ມີຈຸດປະສົງ: ເພື່ອສືບຕໍ່ຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ທາງລະບົບອອນລາຍ ທີ່ສາມາດໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານການພັດທະນານະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ ການເຜີຍແຜ່ເອກະສານ ແລະ ບັນດາໂປຣແກຣມຕ່າງໆ ຂອງ ສູນພັດທະນາ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (Center for Development and Environment (CDE) ແລະ ຂອງສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້.

ໃນການຝຶກອົບຮົມ ຄັ້ງທີ VI ມີເນື້ອໃນດັ່ງນີ້:

 1. ທ່ານ ປອ. ພັນໄຊ ອີງໄຊ, ໄດ້ ກ່າວຈຸດປະສົງ ຂອງການຝຶກອົບຮົມແມ່ນ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ ວິຊາການ ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ ໃນການຊອກຄົ້ນ ຂໍ້ມູນທາງດ້ານສະຖິຕິກະສິກໍາ, ການຊອກຫາຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊສ໌ຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອສາມາດນໍາມາໄຊ້ໃນການວິເຄາະຂໍ້ມູນ ດ້ານການພັດທະນານະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້.
 2. ທ່ານ ປອ. ໄມກ້າ ແອັງໂກ້, ຮອງຜູ້ບໍລິຫານອົງການ CDE, ໄດ້ແນະນໍາ ກ່ຽວກັບ ການນໍາໃຊ້ ຂໍ້ມູນໃນ Lao DECIDE Info ເຊິງເປັນຖານຂໍ້ມູນແບບລະບົບອອນລາຍໃຊ້ອິນເຕີເນັດໂດບຜ່ານເວັບເຜກ http://www.decide.la ເຊິ່ງຜູ້ທີ່ຈະເຂົ້າໄປນໍາໃຊ້ຈະຕ້ອງໄດ້ລົງທະບຽນ ກ່ອນຈຶ່ງສມາດນໍາເຂົ້າໄປໃຊ້ໄດ້.
 3. ອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບ ການນໍາໃຊ້ http://www.decide.la ເຊິ່ງໃນນັ້ນ ປະກອບມີ 3 ລາຍການຫຼັກຄື: 1) ຊຸດເຄື່ອງມື ປະກອບດ້ວຍ: ການເບິ່ງແຜນທີ່ (Map viewer), GIS, ຕາຕະລາງສະຖິຕິ (Statable) ແລະ ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ (Metadata); 2) ຮຽນຮູ້ການນໍາໃຊ້: ໃນນັ້ນປະກອບດ້ວຍບັນດາຄູ່ມືວິທີການເຂົ້ານໍາໃຊ້ໃນແຕ່ລະເມນູທີ່ສາມາດດາວໂຫຼດ ແລະ ມີວີດີໂອ ສັ້ນທີ່ອະທິບາຍວິທີການນໍາໃຊ້ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ນໍາໃຊ້ມີຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການເຂົ້ານໍາໃຊ້ ແລະ 3) ໜ້າດາວໂຫຼດ: ສິ່ງພິມຕ່າງໆ ແລະ ລະບົບງານທີ່ນໍາໃຊ້ ທີ່ປະກອບມີບັນດາເອກະສານແຜນທີ່ຕ່າງໆ.
 4. ການແນະນໍາພາບລວມ ໃນການເຂົ້ານໍາໃຊ້ decide.la (Lao development stakeholder platforms) ເປັນການແນະນໍາແບບລວມ ບໍ່ທັນໄດ້ລົງເລິກວິທີການນໍາໃຊ້ລະອຽດ ເນື່ອງຈາກຂໍ້ມູນຍັງມີລັກສະນະຊັບຊ້ອນ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ມີເວລາຈໍາກັດ.

ໃນການຝຶກອົບຮົມ ຄັ້ງທີ VII ມີເນື້ອໃນດັ່ງນີ້:

 1. ເປັນການອະທິບາຍໂດຍລວມ ກ່ຽວກັບ ພາບລວມການເຂົ້າເຖີງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວສມສໍາຄັນຂອງຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ຄວາມແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງ Information & Data ມັນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ, ເຊິ່ງໃນໄລຍະຜ່ານມາທາງ ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ ໄດ້ຮ່ວມມືກັບບັນດາໂຄງການທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ພັດທະນາລະບົບຖານຂໍ້ມູນໃນນີ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ມີ 5 ຖານຄື:

1) ພາເຂົ້າລາວ (www.phakhaolao.la) ເປັນຖານຂໍ້ມູນສັງລວມບັນດາຊີວະນາໆພັນຂອງ ສປປ ລາວ;

2) ຖານຂໍ້ມູນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ລາວ (Lao Agriculture Data base – LAD ຫຼື http://lad.nafri.org.la);

3) ລະບົບຄຸ້ມຄອງຫ້ອງສະໝຸດສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ (NAFRI Library System-NALIS ຫຼື http://nalis.nafri.org.la);

4) ຖານຂໍ້ມູນເຄື່ອຂ່າຍການສຶກສາການຄົ້ນຄວ້າ Lao-ReED ຫຼື http://nalis.nafri.org.la/ReED;

5) ຖານຂໍ້ມູນແນວພັນ – ເຕັກນິກກະສິກໍາ ຜ່ານເວັບເຜກ http://tech.nafri.org.la.

 1. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ທົດລອງຝຶກການນໍາໃຊ້ຕົວຈິງ ໃນການເຂົ້າຖານຂໍ້ມູນແຕ່ລະປະເພດ.

ສັງລວມຜົນຂອງການຝຶກອົບຮົມ

 1. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ກໍຄືວິຊາການກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ຕິນິກໍາ ຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກຂໍ້ມູນຂອງກົມ ສາມາດລົງທະບຽນເຂົ້ານໍາໃຊ້ຖານຂໍ້ມູນ Lao DECIDE Info (http://www.decide.la) ແລະ ສາມາດເຂົ້າໄປນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນໄດ້ ໂດຍພື້ນຖານ.
 2. ສາມາດເຂົ້າໃຈ ແລະ ສາມາດເຂົ້ານໍາໃຊ້ GIS ທີ່ສາມມາດ ກໍານົດ ຫຼື ເລືອກຮູບແບບຂອງຂໍ້ມູນທີ່ຜູ້ນໍາໃຊ້ຢາກເຫັນສະແດງຂຶ້ນໃນແຜນທີ່ ທີ່ສາມາດນໍາຂໍ້ມູນມານໍາໃຊ້ໃນ ການພັດທະນາດ້ານ ຍຸດທະສາດ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ ດ້ານກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້.
 3. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ໄດ້ທົດລອງເຂົ້າໄປນໍາໃຊ້ຕົວຈິ່ງ ໃນປະເດັນບັນຫາ ທີ່ທາງ ຄູຝຶກຕັ້ງໂຈດໃຫ້ ເປັນແບບຝຶກຫັດທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສໍາເລັດແບບຝຶກຫັດ.
 4. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ກໍຄືວິຊາການກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ຕິນິກໍາ ຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກຂໍ້ມູນຂອງກົມ ສາມາດລົງທະບຽນເຂົ້ານໍາໃຊ້ຖານຂໍ້ມູນ ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ໃນ 5 ຖານຂໍ້ມູນທີ່ທາງ ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ໄດ້ນໍາສະເໜີ ເຊິ່ງບັນດາຖານຂໍ້ມູນນັ້ນໆ ມີຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ການສືບຄົ້ນບັນດາຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ດ້ານການພັດທະນານະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ ທາງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້.
 5. ໃນການທົດລອງການສືບຄົ້ນຂໍ້ມູນຕົວຈິງ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າແກ້ແບບຝຶກຫັດ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ເຂົ້າໃຈ ແລະ ຮູ້ວິທີ່ສືບຄົ້ນຂໍ້ມູນໃນຫຼາຍໆ ເວັບເພກເຮັດໃຫ້ໄດ້ຂໍ້ມູນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ສາມາດສົມທຽບວິເຄາະຂໍ້ມູນ ເພື່ອຝຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານຕົວຈິງ.

ຮູບພາບເພີ້ມເຕີມ ຄຣິກເລີຍ

 

ຂ່າວໂດຍ: ແສງສຸລີ ກົມມະເມືອງ

ຊາວໜຸ່ມຮາກຖານ ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກຳ ເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນການປູກຕົ້ນໄມ້

ໃນວັນທີ 29 ພຶດສະພາ 2020 ຊາວໜຸ່ມໜ່ວຍຮາກຖານ ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກຳ. ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມສ້າງຂະບວນການປູກຕົ້ນໄມ້ ແລະ ປູກຫຍ້າລ້ຽງສັດ, ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ ແລະ ວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ ທີ 01 ມິຖຸນາ 2020 ທີ່ ສູນພັດທະນາ ແລະ ບໍລິການດ້ານການກະເສດ ຫ້ວຍຊອນ-ຫ້ວຍຊົ້ວ, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້.  ນຳພາໂດຍ ທ່ານ ບຸນຂວາງ ຄຳບຸນເຮືອງ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ທ່ານ ກິແກ້ວ  ສິງນະວົງ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ທ່ານ ສົມຫວັງ ພີມມະສອນ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ບັນດາສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມຮາກຖານ, ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກສາມອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຂອງ ຫ້ອງການ, ກົມອ້ອມຂ້າງກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ  ເດັກນ້ອຍເຍົາວະຊົນຈໍານວນໜຶ່ງເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງມີຂະບວນການຟົດຟື້ນ.

ພິທີໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນໃນເວລາ 07:00 ໂມງ ເຊົ້າ ໂດຍທ່ານ ຮອງຫົວໜ້າສູນ ​​​ພັດທະນາ ແລະ ບໍລິການດ້ານການກະເສດ ຫ້ວຍຊອນ-ຫ້ວຍຊົ້ວ ໄດ້ອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບ ຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄັນຂອງການຜະລິດພືດເພື່ອເປັນອາຫານໃຫ້ສັດລ້ຽງ ແລະ ໄດ້ອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບ ເຕັກນິກວິທີການປູກຫຍ້າເນເປ້ຍເປັນອາຫານຫຼັກຂອງງົວ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ທ່ານ ບຸນຈັນ ກົມບຸນຍະສິດ ຫົວໜ້າສູນ ​​​ພັດທະນາ ແລະ ບໍລິການດ້ານການກະເສດ ຫ້ວຍຊອນ-ຫ້ວຍຊົ້ວ ໄດ້ກ່າວຈຸດປະສົງຂອງພິທີການປູກຕົ້ນໄມ້ໃນຄັ້ງນີ້. ທ່ານ ບຸນຂວາງ ຄຳບຸນເຮືອງ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ໄດ້ກ່າວຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄັນ ພ້ອມທັງໃຫ້ທິດຊີ້ນໍາ ກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາດ້ານກະສິກໍາທີ່ຕິດພັນກັບການປູກ ແລະ ການລ້ຽງ ພ້ອມທັງ ກ່າວເປີດພິທີ່ປູກຕົ້ນໄມ້ ຢ່າງເປັນທາງການ.

ສູນພັດທະນາ ແລະ ບໍລິການດ້ານການກະເສດ ຫ້ວຍຊອນ-ຫ້ວຍຊົ້ວ ​ເປັນ​ບ່ອນ​ສຶກສາຮຽນຮູ້ ​ແລະ ເປັນ​ບ່ອນສາທິດ ວິທີການ, ຫຼັກການໃນການປູກພຶດອາຫານສັດ ແລະ ເປັນການສ້າງລະບົບຟາມທີ່ມີການປູກ ແລະ ການລ້ຽງ ໃນຮູບແບບການຜະລິດກະສິກຳແບບຄົບວົງຈອນ ເພື່ອໃຫ້ ຊາວກະສິກອນ, ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈທີ່ຈະທໍາການຜະລິດໃນຮູບແບບຟາມນີ້ສາມາດນຳໃຊ້ເອົາໄປເປັນຂໍ້ມູນຕົວແບບໄດ້.

ພິທີປູກຕົ້ນໄມ້ດັ່ງກ່າວນີ້ຍັງເປັນການສ້າງຂະບວນການລະຫວ່າງສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມຂອງແຕ່ລະບັນດາຮາກຖານທີ່ຂຶ້ນກັບ ຄຊປປລ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ມາເຕົ້າໂຮມຄວາມສາມັກຄີໃນການສ້າງຂະບວນການຮ່ວມກັນ.

ຫຼັງຈາກສໍາເລັດພິທີການປູກຕົ້ນໄມ້ແລ້ວ ເພື່ອເປັນການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ ຈຶ່ງໄດ້ມີ ພິທີມອບຂອງຂວັນໃຫ້ແກ່ ເດັກນ້ອຍເຍົາວະຊົນ ຜູ້ທີ່ເປັນອະນາຄົດຂອງຊາດ.

 

 

 

 

ຂ່າວໂດຍ: ທ. ລິດສະໝີ ໄຊຊະນະ

ຮູບພາບເພີ້ມເຕີມ ຄຣິກເລີຍ

ການນຳໃຊ້ ເຕັກນິກສ້າງແຜນທີ່ໆມີຮູບປະກອບ (AGT-Geo Tagging) ຂອງ ປະເທດ ຟີລິບປິນ

ໃນວັນທີ 16-21 ເດືອນ ກຸມພາ 2020 ທັດສະນະສຶກສາ ກ່ຽວກັບ ການນຳໃຊ້ ເຕັກນິກສ້າງແຜນທີ່ໆມີຮູບປະກອບ (AGT) ຢູ່ ໂຄງການພັດທະນາຊົນນະບົດ, ກົມກະສິກຳ, ປະເທດ ຟີລິບປິນ, ໂດຍ ໂຄງການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ວິຊາການ ຈາກບັນດາ ກົມກອງ ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊິ່ງເລັ່ງໃຫ້ການຊຸກຍູ້ຊ່ວຍເຫຼືອຊາວນາກຸ່ມເປົ້າໝາຍໃຫ້ມີຄວາມສາມາດ ໃນການແຂ່ງຂັນຫຼາຍຂຶ້ນໃນຂອບເຂດຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າເພີ້ມໃຫ້ກັບຜະລິດຕະພັນກະສິກຳ. ໂຄງການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ຢູ່ ສປປ ລາວ ມີ4ອົງປະກອບ: (a) ປະສິດຕິພາບ ການຜະລິດກະສິກຳ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງແລະຍືນຍົງ, (b) ເພີ້ມທະວີການຜະລິດກະສິກຳເປັນສີນຄ້າ, (c) ການຄຸ້ມຄອງ ໂຄງການ, ແລະ (d) ການຕອບໂຕ້ກັບໄພພິບັດ;

ໃນການໄປທັດສະນະສຶກສາໃນຊຸດນີ້ ມີພະນັກງານລັກ ແລະ ພະນັກງານໂຄງການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ຢູ່ ສປປ ລາວ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 16 ທ່ານ ແລະ ແຕ່ລະທ່ານກໍມາຈາກກົມ, ໜ່ວຍງານ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຈັດຈັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ ນໍາທີມໂດຍ ທ່ານ ທິບພະວົງ ອຸ່ນຫຼ້າ, ຮອງຫົວໜ້າ ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ ແລະ ທ່ານ ແສງສຸລີ ກົມມະເມືອງ, ວິຊາການ ກລສພ;

 

ຈຸດປະສົງ:

 • ເພື່ອຮຽນຮູ້ ຈາກບົດຮຽນຕົວຈິງຂອງໂຄງການພັດທະນາຊົນນະບົດປະເທດຟີລິບປິນ ໃນການນຳໃຊ້ ລະບົບການຕິດຕາມແລະບໍລິຫານຂໍ້ມູນໂຄງການຍ່ອຍ ທີ່ມີພາບ, ສຽງ, ແລະ ແຜນທີ່ ທີ່ສາມາດ ລາຍງານສະພາບຄວາມຄຶບໜ້າແລະຈຸດພິກັດຂອງກິດຈະກຳໄດ້ທັນສະພາບ ແລະ ມີຄວາມໜ້າ ເຊື່ອຖື;
 • ເພື່ອສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ພະນັກງານຂອງລັດທີ່ຮ່ວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຜະລິດເປັນສີນຄ້າ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນຂັ້ນສູນກາງແລະທ່ອງຖີ່ນ;
 • ເພື່ອນຳເອົາເຕັກນິກການຕິດຕາມ AGT ມາໃຊ້ໃນວຽກງານຕິດຕາມແລະປະເມີນຜົນຂອງ ໂຄງການ ຜະລິດເປັນສີນຄ້າຢູ່ ສປປ ລາວ;

ຈີໂອແທັກກີ່ງ (AGT-Geo Tagging) ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ເປັນລະບົບ ພາຍໃຕ້ ກະຊວງກະສິກຳຂອງປະເທດ ຟີລິບປິນ, ແລະ ໄດ້ເລີ້ມພັດທະນາ ແຕ່ປີ 2009 ເປັນຕົ້ນມາ, ຈົນຮອດປີ 2014 ຈຶ່ງມີຄວາມສົມບູນຫຼາຍຂຶ້ນ. ໂປຼແກມທີ່ເອົາມາໃຊ້ໃນການພັດທະນາສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນ ເອົາຕາມ open sources (ຟຼີ) ປະກອບກັບ ເຄື່ອງມືຫຼັກທີ່ສຳຄັນ ເຊັ່ນ ໂທລະສັບມືຖືທີ່ສາມາດຖ່າຍພາບໄດ້ແຈ້ງ, ເຄື່ອງຄອມພີວເຕີ້, ຍົນບໍ່ມີຄົນຂັບ, ກ້ອງຖ່າຍ, ເສີບເວີ້ທີ່ມີຄວາມສາມາດບັນຈຸສູງ ແຕ່ ສິ່ງສຳຄັນ ແມ່ນ ບຸກຄະລາກອນທີ່ຈະມາຊ່ວຍຊອກຫາ ໂປຼແກມ, ມາດັດປັບ ແລະ ຕໍ່ຍອດຂໍ້ມູນ. ບຸກຄະລາກອນ ທີ່ມາຊ່ວຍ ສ້າງແລະພັດທະນາ ສ່ວນຫຼາຍ ເພີ່ນນຳໃຊ້ນັກສຶກສາຝຶກງານ ດ້ານ ຊອບແວ, ໂທລະຄົມ ມະນາຄົມ ແລະ ອຸປະກອນສື່ສານ;

ການພັດທະນາລະບົບ AGT ແມ່ນມີຫຼາຍອົງປະກອບ ເຊັ່ນ:

 1. ພັດທະນາຕົວລະບົບເອງໃຫ້ສາມາດໃຊ້ໄດ້ງ່າຍ ແລະ ສາມາດຕອບໂຈດຂອງຜູ້ບໍລິຫານໄດ້ ທັນສະພາບ
 2. ມີການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກຳ ໄປພ້ອມກັນ ເຊັ່ນ ຄຳແນະນຳ, ຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ຂໍ້ບັງຄັບ (ຕໍ່ມາການນຳໃຊ້ລະບົບ ແມ່ນມີຜົນບັງຄັບທາງກົດໝາຍ);
 3. ຄຳແນະນນຳດ້ານວິຊາການ ສຳລັບ ແຕ່ລະສາຍງານ ແມ່ນພັດທະນາແລະປັບປຸງໄປຄຽງຄູ່ກັນ ແລະ ຈະມີການຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ ທັງພະນັກງານລັດ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງໂຄງການຍ່ອຍ ໃຫ້ຮູ້ລາຍງານຜ່ານລະບົບນີ້;
 4. ລະບົບ AGT ຈະເຊື່ອມໂຍງກັບ ໂຄງຮ່າງການບໍລິຫານໂຄງການ ເຊັ່ນ ບົດສະເໜີໂຄງການຍ່ອຍ, ການຂຶ້ນທະບຽນໂຄງການຍ່ອຍ, ການປະມູນ/ຜູ້ຊະນະປະມູນ ທີ່ມີການຂຶ້ນທະບຽນ, ການກວດກາ ຕິດຕາມ, ການຂໍສະເໜີເບີກເງິນຂອງຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ, ການກວດກາຢັ້ງຢຶນ ກ່ອນ ການອະນຸມັດ ຈ່າຍເງິນ, ການອອກໃບຢັ້ງຢືນຜ່ານຂອງລະບົບ AGT ແລະ ການປິດໂຄງການຍ່ອຍ ພາຍຫຼັງ ປະຕິບັດ ໂຄງການຍ່ອຍສຳເລັດແລ້ວ;
 5. ຜູ້ບໍລິຫານ ໂຄງການ ກໍຄື ຄະນະຊີ້ນຳ, ນຳໃຊ້ລະບົບນີ້ ໃນການບໍລິຫານຈັດການວຽກງານບັນດາ ໂຄງການຕ່າງໆທີ່ຢູ່ພາຍໃນກະຊວງກະສິກຳຂອງປະເທດຟີລິບປິນ;

ບັນດາພະນັກງານເປົ້າໝາຍທີ່ເຂົ້າຮ່ວມທັກສະນະສຶກສາ ກ່ຽວກັບ ລະບົບຕິດຕາມທີ່ໃຊ້ ເຕັກນິກ AGT ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ບົດຮຽນ ແລະ ລະບົບໃນລະດັບດີ. ຫຼາຍກວ່າ 92%ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ, ຢືນຢັນວ່າ ຕົນເອງສາມາດຖ່າຍທອດ ແລະ ສອນຄົນອື່ນໃຫ້ໃຊ້ລະບົບໄດ້;

ລະບົບ AGT ມີປະໂຫຍດແລະກໍເປັນເຄື່ອງມືຮັບໃຊ້ ຜູ້ບໍລິຫານໄດ້ດີ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ;

ລະບົບ AGT ເປັນລະບົບເຊື່ອມໂຍງກັບອຳນາດຜູ້ບໍລິຫານໂດຍກົງ ໂດຍສະເພາະ ບົດສະເໜີ ໂຄງການຍ່ອຍ, ການຂຶ້ນທະບຽນໂຄງການຍ່ອຍ, ການປະມູນ/ຜູ້ຊະນະປະມູນ ທີ່ມີການຂຶ້ນທະບຽນ, ການກວດກາ ຕິດຕາມ, ການຂໍສະເໜີເບີກເງິນຂອງຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ, ການກວດກາຢັ້ງຢຶນ ກ່ອນ ການອະນຸມັດ ຈ່າຍເງິນ, ການອອກໃບຢັ້ງຢືນຜ່ານຂອງລະບົບ AGT ແລະ ການປິດໂຄງການຍ່ອຍ ພາຍຫຼັງ ປະຕິບັດ ໂຄງການຍ່ອຍສຳເລັດແລ້ວ.

 

ຂ່າວໂດຍ: ແສງສຸລີ ກົມມະເມືອງ

         

ຮູບພາບເພີ້ມເຕີມ ຄຣິກເລີຍ

ລົງຢ້ຽມຢາມການປະຕິບັດກິດຈະກໍາ ໂຄງການ Savan PAD, ທີ່ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ

ເພື່ອເປັນການສຶກສາ ວິທິີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມແຜນການ ປັບປຸງ ແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາກະສິກໍາ ແລະ ແຜນແມ່ບົດດ້ານການພັດທະນາຊົນລະກະເສດ ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ ໄດ້ມີການລົງພື້ນທີ່ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການ Savan PAD ຂອງອົງການ JICA ໂດຍໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ ກຸ່ມຜູ້ຜະລິດທີ່ຕິດພັນກັບການນໍາໃຊ້ນໍ້າ ເມືອງ ທ່າປາງທອງ ແລະ ເມືອງ ໄຊບູລີ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 24-27 ພະຈິກ 2019.

ໂດຍການຮ່ວມກັບຜູ້ຕາງໜ້າ ແລະ ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ອົງການ JICA ທັງໝົດ 9 ທ່ານ, ໃນນັ້ນ ຈາກ ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ 4 ທ່ານ:

 1. ທ່ານ ສົມໄຊ ສີຊານົນ, ຫົວໜ້າ ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ,
 2. ທ່ານ ປອ. ວົງປະພັນ ມະນີວົງ, ຫົວໜ້າ ພະແນກ ນະໂຍບາຍ ເສດຖະກິດ ແລະ ການຕະຫຼາດ,
 3. ທ່ານ ປອ. ພັນໄຊ ອີງໄຊ, ຫົວໜ້າ ພະແນກ ນິຕິກໍາ,
 4. ທ່ານ ແສງສຸລີ ກົມມະເມືອງ, ວິຊາການ, ກອງເລຂາສະພາວິທະຍາສາດເຕັກນິກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້.

 

ຈຸດປະສົງ: ເພື່ອເປັນການສັງເກດ ແລະ ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ ດ້ານວິທີການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການ JICA-Savan

PAD, ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຜະລິດກະສິກໍາຂອງຊາວກະສິກອນ ໃນເຂດຜູ້ຊົມໃຊ້ນໍ້າຊົນລະປະທານ, ການຄຸ້ມຄອງການຜະລິດ,

ການສົ່ງເສີມດ້ານການຕະຫຼາດ ເພື່ອສາມາດຖອດບົດຮຽນ ມາປັບໃສ່ການປັບປຸງຍຸດທະສາດການພັດທະນາກະສິກໍາ ແລະ ແຜນແມ່ບົດພັດທະນາຊົນລະກະເສດ.

ການລົງຢ້ຽມຢາມ ໃນຄັ້ງນີ ແມ່ນມີຫຼາຍສະຖານທີ່ຕົ້ນຕໍ່ຄື:

 • ທີມງານໄດ້ລົງຕິດຕາມການລາຍງານຂອງຜູ້ຮັບຜິດຊອບໂຄງການ ໃນເຂດ ເມືອງ ທ່າປາງທອງ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ, ໃນກຸ່ມຊາວກະສິກອນຜູ້ຊົມໃຊ້ນໍ້າຊົນລະປະທານ ເຊສາລາລອງ ບັນຫາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ວິທີການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຈັດສັນນໍ້າເຂົ້າໃນການຜະລິດ, ການສົ່ງເສີມດ້ານການຕະຫຼາດ ແລະ ການຈັດຕັ້ງກຸ່ມຜູ້ຜະລິດ. ເຫັນໄດ້ວ່າ ຕະຫຼາດພືດພັກໃນເຂດດັ່ງກວ່າຍັງມີຄວາມຈໍາກັດ ທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ສະໝັກໃຈເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ 10 ຄຄ, ບັນຫາການສ້ອມແປງຮ່ອງຊົນລະປະທານທີ່ມີການແຕັກ, ເປ່ເພເປັນປະຈໍາ.
 • ເຂົ້າພົບປະ, ປຶກສາຫາລື ກັບ ທ່ານ ບຸນເລດ ຈັນທອງທິບ, ຮັກສາການຫົວໜ້າ ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ, ເຊິງການພົບປະໃນຄັ້ງນີ້ ໄດ້ແລກປ່ຽນ ຂໍ້ມູນຈາກ ພະແນກ ກປ ດ້ານການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ກຸ່ມ ແລະ ໂຄງການ PAD Project, ເຫັນວ່າ ໃນການລັດ ກໍຄື ອົງການຈັດຕັ້ງທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນ ດ້ານການອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ການບໍລິການດ້ານວິຊາການໃຫ້ ກັບໂຄງການ ແລະ ກຸ່ມຊາວກະສິກອນ ເພື່ອສາມາດດໍາເນີນກິດຈະກໍາການຜະລິດ, ການສົ່ງເສີມດ້ານການໂຄສະນາຕະຫຼາດ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາ.
 • ລົງຢ້ຽມຢາມ ກຸ່ມຜູ້ຜະລິດທີ່ຕິດພັນກັບການນໍາໃຊ້ນໍ້າ ບ້ານ ຕົ້ນແຫນ, ບ້ານ ເວີນໃຕ້ ແລະ ບ້ານ ເວີນ ເໜືອ, ເມືອງ ໄຊບູລີ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ, ໄດ້ແລກປ໋ຽນຂໍ້ມູນດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ນໍ້າຊົນລະປະທານ ເຊິ່ງໄດ້ເຫັນບັນຫາດ້ານ ການປັບປຸງ, ຂະຫຍາຍຄອງຊົນລະປະທານ ທີ່ຍັງມີງົບປະມານທີ່ຈໍາກັດ ແລະ ການເສຍຄ່າກະແສໄຟຟ້າ ທີ່ມີສູງຂຶ້ນໃນແຕ່ລະປີ ນີ້ອາດເປັນຜົນກະທົບ ແລະ ການເພີ້ມຕົ້ນທຶນການຜະລິດກະສິກໍາໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

          ພາຍຫຼັງການລົງຢ້ຽມຢາມ ຕິດຕາມ ໃນຄັ້ງນີ້ ເຮັດໃຫ້ ທີມງານໄດ້ຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ຂໍ້ມູນຫຼາຍຢ່າງ ທີ່ຈະເປັນປະໂຫຍດໃນການປັບປຸງນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ແຜນການຕ່າງໆ ໃນອານາຄົດ ໃຫ້ສາມາດຕອບສະໜອງ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາດ້ານການຈັດຕັ້ງປະຜະລິດໃນແຕ່ລະເຂດ ໃຫ້ສາມາດເພີ່ມ ປະສິດຕິພາບ, ຄຸນນະພາບ ການຜະລິດ, ລຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນໃຫ້ຊາວກະສິກອນ ແລະ ມີຜົນຜະລິດສະໜອງໃຫ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຕະຫຼາດ ທັງເປັນມິດຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມ.

 

ຮູບພາບເພີ້ມເຕີມ

ຂ່າວໂດຍ: ແສງສຸລີ ກົມມະເມືອງ

ສະພາວິທະຍາສາດເຕັກນິກ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ເປີດກອງປະຊຸມ ຄັ້ງທີ I ຄັ້ງປະຖົມມະເລີກ

ໃນວັນທີ 09 ຕຸລາ 2019, ສະ​ພາ​ວິທະຍາສາດເຕັກນິກ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມສາມັນ ຄັ້ງທີ I ປະຈຳປີ 2019 ເປັນກອງປະຊຸມ ຄັ້ງປະຖົມມະເລີກ, ທີ່ສະໂມສອນ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້. ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ບຸນຂວາງ ຄຳບຸນເຮືອງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ທັງເປັນ ຮອງປະທານ ສະພາວິທະຍາສາດເຕັກນິກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້. ຊຶ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 58 ທ່ານ, ຍິງ 10 ທ່ານ ທີ່ປະກອບດ້ວຍສາມະຊິກສະພາວິທະຍາສາດ ກປ 24 ທ່ານ, ຍິງ 3 ທ່ານ ໂດຍມີວຸດທິ ປອ : 18 ທ່ານ, ຍິງ 2 ; ປທ : 6 ທ່ານ, ຍິງ 1 ; ມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກຫ້ອງການສະພາວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ; ຕາງໜ້າຈາກບັນດາຫ້ອງການ, ກົມ, ສະຖາບັນ, ໂຮງຮຽນວິທະຍາໄລ, ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ທ່ານ ສົມໄຊ ສີຊານົນ ຫົວໜ້າກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກຳ (ຮອງປະທານ ສະພາວິທະຍາສາດເຕັກນິກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້) ໄດ້ກ່າວຈຸດປະສົງ: ເພື່ອສ້າງຄວາມເປັນເອກະພາບໃນການຈັດຕັ້ງເຄື່ອນໄຫວເພື່ອຍົກລະດັບ ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດເຕັກນິກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ ເຂົ້າສູ່ການນຳໃຊ້ໃນການຜະລິດ, ປຸງແຕ່ງ, ການຕະຫຼາດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ, ມີນັກວິທະຍາສາດ, ນັກຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນັກພັດທະນາ-ຄຸ້ມຄອງ ຂອງຂະແໜງການຢ່າງຫຼາກຫຼາຍ ສາຂາວິຊາ, ທັງຂະຫຍາຍຂອບເຂດການຄົ້ນຄວ້າທົດລອງໃຫ້ກວ້າງຂວາງອອກ, ສອດຄ່ອງກັບການເຊື່ອມໂຍງດ້ານວິທະຍາສາດ-ເຕັກນິກ ແລະ ເສດຖະກິດ ກັບ ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

ຜ່ານການດຳເນີນກອງປະຊຸມ ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໄດ້ສຸມສະຕິປັນຍາ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ ໃນການປຶກສາຫາລື ບັນຫາຕ່າງໆ ໃນການພັດທະນາວຽກງານ ດ້ານ ວິທະຍາສາດ ເຕັກນິກ ກະສິກໍາ ແລ  ະ ປ່າໄມ້  ແລະ ການພິຈາລະນາ ຮັບຮອງບົດໂຄງການຄົ້ນຄວ້າ ກປ, ຊຶ່ງສາມາດສະຫຼຸບຜົນໄດ້ຮັບດັ່ງນີ້:

– ໄດ້ຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນການສັງລວມບັນດານະວັດຕະກຳ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ທີ່ມີ ແລະ ໄດ້ນຳໃຊ້ ໃນຂອບເຂດວຽກງານກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ.
– ໄດ້ຮັບຟັງການສະເໜີ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຂະບວນການກວດຜ່ານໂຄງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ພາຍໃນສະພາວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ
– ໄດ້ປຶກສາຫາລື ແລະ ພິຈາລະນາ-ຮັບຮອງບົດໂຄງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດຂອງຂະແໜງ ການ ຈຳນວນ 3 ໂຄງການ, ລວມງົບປະມານທັງໝົດມີ: 7000.000.000 ກີບ (ເຈັດຕື້ ກີບ) ແລະ ໄດ້ຮັບຮອງ ທັງໝົດ 3 ໂຄງການ.

ໃນຕອນທ້າຍກອງປະຊຸມ ທ່ານປະທານ ໄດ້ໃຫ້ທິດຊີ້ນຳ ແກ່ກອງປະຊຸມ ໂດຍຍົກໃຫ້ເຫັນຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນຂອງວຽກງານ ສພກປ ທີເປັນອົງການຈັດຕັ້ງບໍ່ຈຳການ ແລະ ມີໜ້າທີໃນການຄົ້ນຄວ້າ-ທົດລອງ ແລະ ການປະເມີນຜົນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ການນໍາໃຊ້ ວິທະຍາສາດເຕັກນິກ ໃນວຽກງານກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ເພື່ອສະເໜີທາງເລືອກໃນການປັບປຸງ ຫຼື ຍົກເລີກການນໍາໃຊ້; ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ ການນໍາເອົາຜົນສຳເລັດທາງດ້ານວິທະຍາສາດ, ເຕັກນິກ-ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກໍາ ໃນການຜະລິດ, ການປຸງແຕ່ງ ແລະ ການຕະຫຼາດ ກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ທີ່ກ້າວໜ້າຂອງໂລກ ມານໍາໃຊ້ໃຫ້ເໝາະສົມກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ຂອງ ສປປ ລາວ; ພິຈາລະນາ ສະເໜີບັນດາຜົນການຄົ້ນຄວ້າໃນວຽກງານ ກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ເພື່ອຂຶ້ນທະບຽນລິຂະສິດ ນໍາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອເປັນການປົກປ້ອງຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງຜູ້ຄົ້ນຄວ້າ.

ໂດຍ: ແສງສຸລີ ກົມມະເມືອງ

ຮູບພາບເພີ່ມເຕີມ

ທັດສະນະສຶກສາ ຂະບວນການພັດທະນາ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ-ນິຕິກໍາ ທີ່ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ

ການເຂົ້າຮ່ວມ ທັດສະນະສຶກສາ ຂະບວນການພັດທະນາ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ຢູ່ກະຊວງ ກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ການປະມົງ, ທີ່ນະຄອນໂຕກຽວ, ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ, ລະຫວ່າງວັນທີ 01-07 ກັນຍາ 2019 ໂດຍພາຍໄດ້ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຮ່ວມມື ຈາກອົງການ JICA (Japan International Cooperation Agency). ຈຸດປະສົງ: ເພື່ອຖອດຖອນ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນພື້ນຖານ ດ້ານວິທີການຈັດຕັ້ງ ແລະ ພັດທະນາບັນດານະໂຍບາຍດ້ານກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ການປະມົງ ຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ, ເຫັນວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນ​ ແລະ ​ສຳຄັນ ໃນ​ຂອບວຽກງານ ດ້ານການພັດທະນານະໂຍບາຍຕ່າງໆ ​ແລະ ​ໃນ​ຂອບ​ການຮ່ວມ​ມື​ ກັບສາກົນ ໃນອານາຄົດ.

ອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການໃນການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນດ້ານ ຂະບວນການພັດທະນາ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ຂອງກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ ທີ່ອາດຈະສາມາດນໍາມາປັບປຸງນໍາໃຊ້ໃຫ້ແທດເໝາະກັບ ສປປ ລາວ. ເຊິ່ງນໍາທີມໂດຍຄະນະກົມ ພ້ອມທັງຜູ້ຕາງໜ້າຈາກບັນດາ ພະແນກ, ກອງເລຂາ ອ້ອມຂ້າງ ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ ແລະ ຜູ້ຊຽວຊານຈາກ ອົງການ JICA ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 6 ທ່ານ ດັ່ງລາຍຊື່ລຸ່ມນີ້:

 1. ທ່ານ ປອ. ທັດສະກາ ສະພັງທອງ ຮອງຫົວໜ້າກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ
 2. ທ່ານ ປອ. ພັນໄຊ ອີງໄຊ ຫົວໜ້າພະແນກນິຕິກໍາ
 3. ທ່ານ ປອ. ວົງປະພັນ ມະນີວົງ ຫົວໜ້າພະແນກນະໂຍບາຍ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ການຕະຫຼາດ
 4. ທ່ານ ສຸນີ ພົມດວງສີ           ຮອງຫົວໜ້າພະແນກບໍລິຫານ ແລະ ຈັດຕັ້ງ
 5. ທ່ານ ແສງສຸລີ ກົມມະເມືອງ ວິຊາການ ກອງເລຂາສະພາວິທະຍາສາດເຕັກນິກ ກປ
 6. ທ່ານ Kameya Mitsuru ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ອົງການ JICA

ໃນການທັດສະນະສຶກສາໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມພົບປະແລກປ່ຽນບົດຮຽນກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນ ຂະບວນການພັດທະນາ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ 10 ພາກສ່ວນຄື:

 1. ໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຢາມກົມພັດທະນາຊົນນະບົດຂອງອົງການ JICA;
 2. ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ແລກປ່ຽນ ກັບສະມາຊິກ ສະພານະໂຍບາຍດ້ານສະບຽງອາຫານ, ກະສິກໍາ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ, ໂດຍທ່ານ ສຈ. Nakashima ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລໂຕກຽວ;
 3. ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ແລກປ່ຽນ ທີ່ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍ (PRIMAFF-Policy Reearch Ibstitute, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries);
 4. ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ແລກປ່ຽນ ກັບພະແນກແຜນການນະໂຍບາຍ ເປັນພະແນກທີ່ເປັນກອງເລຂາໃຫ້ລັດຖະມົນຕີ;
 5. ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ແລກປ່ຽນ ກັບພະແນກນິຕິກໍາ;
 6. ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ແລກປ່ຽນ ກັບພະແນກ ເຜີຍແຜ່ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ;
 7. ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ແລກປ່ຽນ ຫ້ອງການ ຈັດການດ້ານການກະສິກໍາ ເຂດຄານໂຕ້, ເມືອງ ໄຊຕາມະ (Kanto Regional Agriculture Administion office, MAFF, Saitama City);
 8. ຢ້ຽມຢາມ ພື້ນທີ່ການຜະລິດ ໝາກໄມ້ (ໝາກເລີແຊັ້ງ) ຂອງ ຟູກູໂຢຊິ, ໃນເຂດເມືອງ ຢາມານາຊິ (Fukuyoshi Orchard, Yamanashi city);
 9. ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ແລກປ່ຽນ ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງຂອງ ແຂວງ ຢາມານາຊິ;
 10. ຢ້ຽມຊົມ ສ່ວນໝາກໄມ້ຂອງ ມາລູຊ້າຟູດ, ເມືອງ ຟືຟູກິ (Marusa Fruit Furuya Orchard, Fuefuki City).

ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການທັດສະນະສຶກສາ:

 • ໄດ້ເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບ ຂະບວນການພັດທະນາ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ຢູ່ກະຊວງ ກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ການປະມົງ ຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ.
 • ເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບ ການກໍານົດນະໂຍບາຍພື້ນຖານໃນກົດໝາຍ ແລະ ຂະບວນການໃນການພັດທະນາ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການ.
 • ການຄົ້ນຄວ້າບັນດານະໂຍບາຍຂະແໜງການຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຮັບຮອງ ແລະ ໃຊ້ເປັນຂໍ້ມູນອ້າງອີງໃຫ້ ສະພານະໂຍບາຍ ໃນການພິຈາລະນາປັບປຸງ ແລະ ສ້າງນະໂຍບາຍ.
 • ການພັດທະນານະໂຍບາຍຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ແມ່ນອີງໃສກົດໝາຍພື້ນຖານ ເຊິ່ງໃນກົດໝາຍພື້ນຖານ ໄດ້ລະບຸ ກອບນະໂຍບາຍພື້ນຖານໄວ້ ພ້ອມທັງມີແຜນພື້ນຖານໃນການພັດທະຍານະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດຕ່າງໆ ເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ງ່າຍ ແລະ ເອກະພາບກັນ.
 • ການສົ່ງເສີມ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍຂອງ ປະເທດຍີ່ບຸ່ນ ແມ່ນມີໜ່ວຍງານທີ່ສາມາດຮັບຜິດຊອບໃນແຕ່ລະຂັ້ນເປັນລະບົບສອດຄ່ອງ ແລະ ປະຊາຊົນສາມາດເຂົ້າເຖິງນະໂຍບາຍໄດ້ງ່າຍ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ທີ່ມີປະສິດທິຜົນ.

ຮູບພາບເພີ້ມເຕີມ

ພາບ ແລະ ຂ່າວໂດຍ: ແສງສຸລີ ກົມມະເມືອງ

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຂໍ້ຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງປະທານ/ຮອງປະທານ ແລະ ສະມາຊິກສະພາວິທະຍາສາດເຕັກນິກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ຄັ້ງວັນທີ 13/5/2019, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ 111 ຫ້ອງການກະຊວງ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້.

ກອງ​ປະຊຸມ ແມ່ນຈັດຂຶ້ນໂດຍ ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແລະ ນິຕິກໍາ, ໄດ້​ເປີດ​ຂື້ນ​ໃນຕອນ​ບ່າຍ ​ເວລາ 13:30 ຂອງ​ວັນ​ທີ 13 ພຶດສະພາ 2019, ທີ່​ຫ້ອງປະຊຸມ 111 ຫ້ອງການ ກະ​ຊ​ວງ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າ​ໄມ້, ​ໂດຍ​ການເປັນ​ປະທານ ​ຂອງ​ ທ່ານ ບຸນ​ຂວາງ ຄຳ​ບຸນ​ເຮືອງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ຮອງປະທານ ສະພາວິທະຍາສາດເຕັກນິກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້. ມີສະມາຊິກ ສພກປ 24 ຄົນ, ຍິງ 2 ຄົນ, ລວມຜູ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ທັງ​ໝົດ​ 32 ​ທ່ານ, ຍິງ 4 ທ່ານ, ຊຶ່ງ​ຕ່າງ​ໜ້າ​ມາ​ຈາກ​ບັນ​ດາຫ້ອງການ, ກົມ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ, ກອງເລຂາ ແລະ ແຂກທີ່ຖືກເຊີນ ອ້ອມ​ຂ້າງ​ກະຊວງ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້​. ຈຸດປະສົ່ງ: ເພື່ອ​ເຜີຍ​ແຜ່ຂໍ້​ຕົກ​ລົງແຕ່ງ​ຕັ້ງ​​ປະ​ທານ/ຮອງ​ປະ​ທານ ແລະ ສະ​ມາ​ຊິກສະ​ພາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ເຕັກ​ນິກ​ກະ​ສິ​ກຳ ແລະ ປ່າ​ໄມ້, ສະບັບເລກທີ 0526/ກປ, ລົງວັນທີ 04 ເມ​ສາ  2019; ເພື່ອສະ​ເໜີ ສະພາບລວມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກ​ງານໃນໄລຍະຜ່ານມາ 2018 ແລະ ແຜນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ ຂອງ ​ກອງ​ເລ​ຂາສະ​ພາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ເຕັກ​ນິກ​ກະ​ສິ​ກຳ ແລະ ປ່າ​ໄມ້ ແລະ ​ເພື່ອສະ​ເໜີ ​ຮ່າງເບື້ອງ​ຕົ້ນພ​າ​ລະ​ບົດ​ບາດ ຂອງ ​ສະ​ພາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ເຕັກ​ນິກ​ກະ​ສິ​ກຳ ແລະ ປ່າ​ໄມ້.ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ບຸນ​ຂວາງ ຄຳ​ບຸນ​ເຮືອງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ຮອງປະທານ ສະພາວິທະຍາສາດເຕັກນິກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ແລະ ຮອງປະທານ ທ່ານ ສົມ​ໄຊ​ ສີ​ຊາ​ນົນ, ຫົວ​ໜ້າ ກົມນະ​ໂຍ​ບາຍ ແລະ ນິ​ຕິ​ກຳ, ກ່າວຈຸດປະສົງ ແລະ ສະພາບຄວາມເປັນມາຂອງວຽກງານ ວິທະຍາສາດເຕັກນິກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້;

ກອງປະຊຸມໄດ້ປຶກສາຫາລືກັນ ກ່ຽວກັບ ຮ່າງພ​າ​ລະ​ບົດ​ບາດ ຂອງ ​ສະ​ພາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ເຕັກ​ນິກ​ກະ​ສິ​ກຳ ແລະ ປ່າ​ໄມ້ ໂດຍບັນດາສະມາຊິກໄດ້ປະກອບຄໍາເຫັນໃນບາງໝວດ ແລະ ມາດຕາ ເພື່ອ ໃຫ້ພາລະບົດບາດມີຄວາມຈະແຈ້ງ, ກວມເອໄົາໜ້າວຽກທີ່ຈໍ່ເປັນ ແລະ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ ແລ້ວມ້ອມໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກນໍາກັບໄປຄົ້ນຄວ້າເພີ່ມຕືມ ເພື່ອສົ່ງໃຫ້ກອງເລຂາ ສັງລວມລາຍງານໃຫ້ປະທານ ເປັນເວລາ 2 ອາທິດ. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ຍັງເຫັນດີເປັນເອກະພາບວ່າ ຄວນມີການຈັດກອງປະຊຸມສາມັນຂອງ ສະພາວິທະຍາສາດເຕັກນິກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ 2 ຄັງຕໍ່ ປີ ນອກຈາກນັ້ນອາດຈະມີການຈັດກອງປະຊຸມ ຕາມສະພາບການຄວາມຈໍາເປັນ ອີງຕາມການສະເໜີຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນໃນການຄົ້ນຄວ້າ ວິທະຍາສາດເຕັກນິກ ກປ.

ໃນຕອນທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມເຫັນວ່າ ການຈັດປະຊຸມ ຄວນໃຫ້ມີເຊີນບັນດາສະມາຊິກທີ່ຢູ່ທ້ອງຖິ້ນເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ ເພື່ອສາມາດປະສານງານ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃນຕໍ່ໜ້າ ແລະ ອາດຈະມີການຈັດຕັ້ງຜູ້ປະສານງານສະເພາະໃນຂັ້ນຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຈຸດປະສານງານລະຫວ່າງ ສະພາວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ, ບັນດາກົມ, ສະຖາບັນ, ທ້ອງຖິ່ນຂອບຂ້າງ ກະຊວງ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ.

ຮູບພາບເພີ້ມເຕີມ